Bağımsız Denetim

Bağımsız Denetim

Bağımsız Denetim Hizmetlerimizin içeriği genel olarak aşağıdaki şekildedir:
  • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan finansal tabloların bağımsız denetimi
  • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun belirlediği limitler kapsamına giren şirketlerin finansal tablolarının bağımsız denetimi
  • Finansal tablolara ilişkin üzerinde mutabık kalınan prosedürlerin uygulanması ve raporlanması